Posts met de tag #ADHDKinderen · 09. oktober 2018
Leraren/onderwijzers zijn niet altijd schoon als het gaat om pesten in de klas. Of om iemand anders behandelen als de rest. Mijn ervaringen staan in dit blog.
Kinderen · 03. juni 2018
Uiteindelijk is alles goed terecht gekomen voor de jongste, maar ik blijf erbij dat hij het meeste heeft geleerd in Zweden. Maar even terug naar groep 7. Het gaat goed in de klas en hij doet actief mee. Rekenen is zijn top vak, maar taal gaat langzaam komen. Het probleem is thuis. Niet thuis als huis, maar thuis als buurt. We worden al jaren getreiterd, maar nu neemt het angstaanjagende vormen aan. Tot rond de kerst de bedreigingen op sociale media beginnen. Het duurt maar even of we krijgen...

Kinderen · 01. juni 2018
Een thuiszitter is het tweede deel van het verhaal van mijn strijd voor passend onderwijs voor mijn jongste zoon. Ik wil zo graag dat hij weer naar school gaat. Maar niemand helpt mee. MKD kan niets, leerplichtambtenaar wil niets doen. De basisschool is machteloos.
Kinderen · 31. mei 2018
Van een "normale" kleuter naar een kleuter met problemen en vooral naar een basisschoolleerling die niet mee kan komen en vecht tegen onrecht. Opname in MKD maar geen diagnose waardoor hij een thuiszitter werd. 7 Jaar oud.

Kinderen · 28. mei 2018
Mijn ervaring met onderwijs aan bijzondere kinderen. Kinderen met autisme zijn alleen een beetje anders, maar we moeten ze zo normaal mogelijk behandelen. Ook op school, maar dan moeten scholen daar wel goed mee omgaan!

Wandelbordjes in Zwitserland
Sacco, Giornico, Tessin, Zwitserland

Voorheen   http://celesta.roger-leunissen.nl/ Originally  domain.

 

Deze webshop/site is aan veranderingen onderhevig, ik raad u aan om zo nu en dan terug te komen om te zien hoe ver ik ben gevorderd. /Under construction! Updates almost every week. Especially working to get all the mountain cabins in Switzerland ready for the summer holiday!