Taalhulp

Hemsjö, blik over het meer met vissersbootje
Herfst in Jämtland, een bootje ligt eenzaam op de oever van een windstil meer. Omringt door gele kleuren van de herfst. Hemsjö, foto 2015

Ik wil geen woordenboek zijn, maar ik heb zelf nog al eens moeite om Zweedse namen van planten en dieren te vertalen naar Nederlands of in ieder geval naar de wetenschappelijke namen. Dit vergemakkelijkt namelijk het onderzoek naar wie of wat je tegen komt.

Helaas heb ik tot op heden nog geen enkele lijst op internet gevonden die daarbij behulpzaam kan zijn. Mogelijk dat ik ook een kleine algemene woordenlijst hier ga aanleggen, maar dat weet ik nog niet zeker. 

Wat betreft het Samisch dat door de Lappen wordt gesproken, er bevindt zich op de pagina over Lappland reeds een lijst met belangrijke Samische begrippen. De pagina Lappland heeft de lijst niet een tabel en is daarom minder goed bruikbaar dan de tabel hier op de pagina. 

Mocht u specifieke vragen hebben over taalproblemen dan raadt ik u aan het contactformulier op de pagina contact te gebruiken en mij uw vragen te stellen. Ik zal dan kijken of ik u kan helpen bij het oplossen van uw probleem. 

Samische woorden verklaard

In Lapland, Laponia, worden twee soorten Samisch gesproken. HetLule Sámi en Noordelijke Sámi. Als je er op uit trekt in Lapland dan is het verstandig als je weet wat bepaalde woorden betekenen omdat ze je inzicht geven in het landschap. Wat voort landschap bevindt je je in, of wat kan je in je in het landschap verwachten. De namen vertellen vaak een heel verhaal. Maar is moeilijk te tolken. Als u luistert naar het bovenstaande video, dan zult u ontdekken dat er nog veel meer samische talen zijn, maar de meeste balanceren op de rand van verdwijnen. Het is een engelstalige video maar door de vele teksten en beelden is het ook voor mensen die minder goed in Engels zijn. 

 

Het leren van de betekenissen heeft absoluut voordelen. Hierdoor zie je vaak het landschap al voor je, voor je er echt bent en weet je dat je op de goede weg bent, of juist niet. De Samische woorden beschrijven vrij nauwkeurig het landschap, een plaats, of de historie van een plaats. 

 

De namen zijn vaak samengestelde woorden, bijvoorbeeld Guhkesvágge = de lange vallei.

 

Soms gebeurt het dat de namen zo oud zijn dat we niet meer weten waarom een plaats wordt genoemd zoals die wordt genoemd. Dat zul je vaak merken als je je meer in Lapland begeeft. 

 

Termen voor locatie en richting op de kaart gaan niet over kompasrichtingen, maar zijn gekoppeld aan wandelpaden. Alep betekent bijvoorbeeld stroomopwaarts van de rivier, boven / voorbij de laaglanden en de winterlanden. Lulep betekent stroomafwaarts, naar het bosgebied.

 

Deze lijst is een lijst van natuurlijke woorden van Lule Sámi, opgesteld door Hans Andersson en Olavi Korhonens in het boek "Sámi-plaatsnamen voor wegen en routes in Lule Lapland". Aangevuld met woorden die ik elders gevonden heb.


Er komt ook een blokje met termen uit Härjedalen. Dit omdat dit zuid Samische dialect echt onbegrijpelijk is. 


Verklaring Samische woorden uit Härjedalen

De Samische woorden uit Härjedalen lijken van geen kanten op die van andere streken. Daarom heb ik een aantal belangrijke voor Zweden fans gevonden. Ik zal proberen deze lijst nog uit te breiden, maar dat zal tijd kosten. Dus voorlopig hebben jullie hier een voorproefje. Het helpt u wat zaken die u onderweg tegenkomt tijdens uw reizen. Of dat nu te voet, per fiets of met de auto is. 

 

Härjedalens ord Svenksa ord Nederlandse vertaling
Dörr Djup fjälldal, t.ex. Lunndörren Diep bergdal
Flo Större skogslöst, vattensjukt myrland Moerasachtig land met slechte boomgroei
Flyt Samling av skarpkantade lösa stenar i tvärt sluttande berg, t.ex. Korpflyet Verzameling grotere losse stenen met scherpe randen in steil glooiende bergen
Flöt Skoglös myrmark med svag starrväxt Bosloos moeras met zwakke cataract plant
Kläpp Fristående berg- eller fjällhöjd, t.ex. Mittåkläppen Vrijliggende hoogvlakte
Köl Större, höglänt myrmark som är skoglös Grote hooggelegen moerasvlakte zonder bos
Lid Björkbeklädd långsträckt fjällsida  Met berkenbos bedekte langgerekte bergkant
Os Älv, å eller bäckmynning Rivier, beekje
Ri Stenig fjäll, t.ex. Brattriet Stenige berg
Ru Vidsträckt fjällplatå, kal under 1000 m, t.ex. Flatruet Weids bergplateau, kaal onder 1000 m
Röst Sänka eller däld i skogsmark met fuktig jordmån Lage plaats in bos met vochtige grond
Skaft Utlöpare av berg eller fjäll, som sänker sig mot slättlandet, t.ex. Helagsskaftet Uitloper van berg welke neer gaat tot weiden/velden
Skal Utlöpare av berg eller fjäll, t.ex. Vemdalenskalet Uitloper van berg
Skarv Brant bergvägg med lösa stenar Steile rotswand met losse stenen
Stöt Fristående avplattad fjällhöjd, t.ex. Torkilstöten Vrijgelegen afgeplatte berghoogte
Vall Den odlade marken kring fäbodstugan De bebouwde grond rond een zomerhuisje
Vål

Höjd med kal hjässa över trädgränsen men som är lägre än fjäll

Hoogte met een kale top boven de boomgrens maar lager dan een berg
 Ägg Smal, skogsbevuxen ås  Smalle met bosbegroeide bergrand

Gimåleden
Wegwijzers van de Gimåleden (Jämtland)

Samische woorden komt men geregeld voor in Lappland en dus in grote delen van Norrland. Lappland is een landschapsgebied dat aan de Noorse grens grenst. Het is gelegen ten noorden van Jämtland en Västernorrland en bestrijkt het westelijke deel van Västerbotten en Norrbotten. De landschapsgebieden Västerbotten en Norrbotten liggen oostelijk grenzend aan de Botnische Golf.

De woorden die hier verklaard zijn in de eerste instantie zijn hulpmiddelen bij tochten door de in Lappland gelegen nationale parken. Daar zult u deze begrippen tegenkomen. 

Maar vooral als u iets avontuurlijker bent dan mag u best de betekenis weten van de woorden uit de lijst. Het kan u een hoop ellende besparen als u weet waar u naar zoekt. 

Verder zijn daaronder weer lijsten opgenomen van bloemen en planten, zelfs van vogels. Deze geven zowel de Nederlandse naam, de wetenschappelijke naam, als de Zweedse naam weer. Zo herkent u uw vertrouwde bloemen en vogels in het Zweedse landschap.  

Samisch Nederlands Zweeds/Svenska
A    
ädno rivier, stroom älven
áhpe groot moeras/hoogveen (stor)myr, vid myrmark
alemus west, hoger  väst, högre
alep westelijk, hoogste högsta. västligare. I namn väster
akka lieve gumma, käring
aktse negen nio
ára  bosgebied met vele rotsen/keien blockmark
ávttje ravijn, cannyon Klyfta, kanjon
ávrre (jávrre) meer sjö
ávttso Gemengd bos op vochtig land blandskog på fuktig mark
årddå Bosgrens, boomgrens trädgränsenm
åvddå voor fram- främre
B    
badje, bajep  boven, hoog över, övre-
bahta einde. binnenste deel van een baai ända; innersta delen av vik
bajemus bovenste, hoogste ovanste, högsta
bajeldus Hoogste deel van een berg, top högsta delen av berg, fjäll
bajep hoog, zoals hogerop övre, som är högre upp
bákte rotsen, klip klippa, klippbrant
bállte helling, heuvel sluttning, backe
basse heilig, heilige plaats helig; helig plats
biehtse naaldboom tal
biesske smalle landtong (tussen meren en beken) smalt näs (mellan sjöar och vattendrag)
blaike duidelijke en lage heuvel/berg met bos omringd slätt och lågt fjäll med skog omkring
boarkka zadel op een bergkam, bergpas djup sänka i fjällryg, fjällpass
buollda berghelling (zonder waterloop)  berg- fjällstluttning (utan vattendrag)
buollem verbrande plaats bränt ställe
buollja Open plaats in het bos (vaak op de top vab een berg in boslandschapt) öppen skogslös plats (ofta på toppen av berg i skogslandet)
buovdda Berg die koud is op de top berg som är kalt på toppen
båhke hals/bottleneck, smalle plaats in een moeras of in een vallei  ’hals’ , smalt ställe på en myr eller i en dal
bållne kleine heuvel litten kulle
bårre kam, berg, bergkam krön, berg- eller fjällrygg
D    
diermme steile strandhelling brant strandsluttning
dievvá Heuvel kulle, backe
duottar koud laaggebergte kalt lågfjäll
dåres in de weg i vägen
E    
ednam land, terrein mark, terrän
G    
gádde strand strand
gajbba Overtollige rotsblokken/keien överskjutande stenblock
gájrrá wig, wigvormig terrein kil- kilformig terräng
gájsse puntige bergtop, steile hoge berg spetsig fjälltopp, brant högfjäll
galáv doorwaadbare plaats vad, vadställe
gállo rots, rotsblokken klippa, klippblock
gaskka midden, in het midden mellan- , mellersta, platsen mellan
gávva Haak, baai krok, bukt, vik
gelnav grasland grässlätt
giedde natuurlijke weide naturlig äng, bovall
giehtje einde, tip, top ände, ända, spets
gielas heuvelrug  tallhed, åsrygg
giera bovenloop (van een rivier) övredek, till exempel från älven
gieva ondergelopen moeras sank myr
gållo bredere scheur in het ijs, keien  bredare spricka i is, stenblock
gårsså kloof  glipa
gårttje waterval  vattenfall
gaskamus middelste  mellansta
gasska tussen  mellan
giebme geiser  gejser
giehtje gebergte einde  ände, ända, spets
gielas dennen, heide, rendierweide  tallhed, åsrygg
goabrre overhangende rots överhängande klippa
giergge steen sten
guhkes lang lång
guojkka stroomversnelling  fors
guoblla hangende drift, uitstekende rotswand hängdriva, (utskjutande) klippvägg
guorbba branden, verbrand gebied bränna, bränt område
gurra smal lager of inkeping smal sänka eller skåra
gurssjo diepe smalle spleet djup, smal skreva
H    
hávrre meer sjö (samma som jávrre)
huornnásj  zijtop, vanaf een hogere berg sidoberg, sidofjäll (från högre fjäll)
hällo platte top flat häll
J    
jalgga gladde grond  slät mark
jåhkå kleine rivier   bäck, å
jågåsj kleine beek  bäck
jaure, haure meer sjö
jávrásj klein meertje  liten sjö
jávrre meer  sjö
jiegge moeras  mindre myr (stavas även jägge)
jiegna/jenga/jakna gletsjer  i, jökel, glaciär
jokk/jåkkå rivier of grote beek å eller stor bäck
jårbbå rond rund
K    
kaise, gaise steil, spits, kegelvormige berg brant, spetsigt, kägelformat fjäll
korsa/korso smal rivierdal, of beekdal, met steile wanden. In Arjeplog, waterval smal ådal eller bäckdal med branta väggar. I Arjeplog, vattenfall.
L    
ladnja smal gesteente smal klippavstas
láhko boomloze hoogvlakte  slät platå, högslätt
låpptå lang gestrekt terras  
lájrre modder lera
lánnda land, omgeving land område
liehke kleine vallei of dal liten dal eller sänka
lulemus oostelijker  östligare
lulep oost, oostelijk  östligare, öster,- östra
lulle oost oosten öster -östra
luokta baai  vik
luoppal klein meer in een rivier, rivier delta  tjärn eller vidare del av å eller älv
lusspe uitloop van een rivier/beek in een meer  forshuvud
låbddå langgerekte rotsrichel långsträckt fjällavsats
M    
mielle steile oever brant älvstrand
muorkke landtong tussen wateren ed, landsträcka mellan vatten
måhkke haak, bocht, binnenste deel van een baai  krok, krök, inre del av vik
måsko gesloten, opgesloten sluten, innestängd
måsske hoogvlakte omringt door bergen  sluten dal, inbuktning i fjäll; stängd vattenled
N    
njálmme ricieruitmonding, delta åmynning, älvmynning
njárgga, njarka landtong  udde, näs
njavve rivier met sterke stroming  ström (so minte forsar)
njunjes gebergte uitloper  berg – eller fjällutlöpare
njunnje lagere uitlopers van het gebergte näs, lägre utlöpare från fjäll
njiráv rotsachtige afgrond stenig rasbrant
njounnjes, njunje uitloper van een berg utlöpare från fjäll eller berg
njoasske zadel tussen de bergen, of in een bergkam sänka mellan berg eller i en fjällrygg
noallda rotsklif, ronde hoogte bergknalle, rund höjd
nulppe bosloze uitlopers van een berg skoglös bergknalle (i ändan av ett berg)
nuoramus  noordelijkste nordligaste
nuortap/nuortta noordelijk, noord  nord, – norra
O    
oagge opstuwing, stuw bakvatten
oajvásj kleine ronde berg litet runt berg
oajjvve top van een ronde berg huvud; berg med rund kontor
oalgásj kleine bergschacht, bergsluis liten fjällaxel eller fjällås
oalgge heuvel uitloper van grotere bergen fjällaxel från större fjäll
oarjemus zuid zuidelijkste syd, -sydligast
oarjep zuid, zuidwestelijk syd-, södra (sydvästra)
oarjje zuid, zuidwestelijk syd-, södra (sydvästra) 
P    
Pakte steile helling brant klippa, bergsbrant
Passe heilig helig, helg, helig plats
R    
rábma   grässluttniung
rájrre modder lera
rido lawine skred, snöskred, lavin
riebme ondiep, maar met sterke stroming in de rivier, beek grund men strid ström i älv, sel
riehppe Veelal (vergletsjerd) dal kitteldal
rijdda Met gras begroeide berghelling onder de bergwand gräsbrant under fjällvägg
roavve brand, verbrand berggebied bränna, bränt fjällområde
ruohto moerassig land (op de berg) myrlänt mark (på fjället)
ruovdásj ravijn bäckravin
rågge kuil, graf (in het terrein) grop, grav (i terrängen)
råhtje smal beekdal, smal dal trång bäckdal, smal dalgång
råhto wilgenstruik, dichte struiken onder de bergen videsnår, tätt buskage under fjäll
S    
sájvva berg/meer met offerplaats, heilige plaats helig sjö, heligt berg 
saiva meer noordelijk leenwoord sjö, nordisk lånord
sálla kraken, scheuren, groeven spricka, klyfta, fåra
salte zout salt, nodisk lånord
sáttoj zand sand
savoj/savon kalm gedeelte in het water, rustig water sel, lugnvatten i älv
sarek kleine berg litet berg
siejdde heilige steen sejte
siergga wilg vide
sjangeli lange berg långt fjäll
sjkuhtje smal dal (tussen bergruggen) trång dalgång (mellan fjällryggar)
sjnjássjka gladde en brede hellingen vanaf het lagere deel van de berg  jämn och bred utlöpare från nedre delen av berg
sjnjutje/ sjnjurttje tip, punt, piek (op berg etc) spets, udd, topp (på berg etc)
sjpádnjo berkenbos björksnår, björkdunge
skájdde landtong tussen 2 rivieren älvnäs, näs där vattendrag möts 
skåhppe zakvormige inkeping in de berghelling säckformad inbuktning i fjällsida
sláddo kleine vijver, meertje liten tjärn
slieŋŋke kleine vallei, dal liten dal, sänka
slädo/slähto geschikte, met kiezel doorwaadbare plaats lämpligt, småstenigt vadställe
staika hoog en spits hög och spetsigt
stuor groot stor
suoloj eiland ö, holme
suorgge tak, vertakking gren , förgrening
T    
tarfe zacht mos mjuk mossa
tjavdda bergen zonder steile wanden berg utan branta sidor
tjavelk landrug, bergrug landrygg, bergrygg
tjievrre grind, gruis grus, stenbunden terräng
tjåhkkå bergtop  fjälltopp
tjårro bergrug, kam  bergrygg, fjällrygg, ås
tjoalmme klinken? geluid  sund
tjutje een sneeuwduin die grotendeels blijft liggen in de zomer en stor snödriva som ligger kvar större delen av sommaren
tjärro de lage bergen richting de bosgrens (in het noorden ook Sami dorp, tjiellde) lågfjället mot skogsgränsen (i norr även sameby, tjiellde)
tuoddar/tuottar koude laagvlakte kalt lågfjäll
U    
uksa gekabbel port
unna klein  liten, litet, lilla
V    
vágge diep dal  fjälldal, dalgång
vallda boomloze bergheide  gräsbevuxen fjällhed
válle lannge oostelijke bergheilling lång östlig fjällsluttning
vahta bosloze vlakte of heide skoglös slätt eller hed
várásj kleine berg, heuvel  litet berg, litet fjäll
várddo heuvel laaggebergte met goed uitzicht  fjällhöjd med god utsikt
várre berg  berg; fjäll
vielmes kalm water in rivier of beek lugnvatten i å eller älv
vierra nok (langwerpig met gelijkmatige hellingen) ås (långsträckt med jämna sluttningar)
vuobme loofbos, bosgrond (in tegenstelling tot bergen)  lövskog, skogslandet (i motsats till fjällen)
vuodna fjord fjord
vuohppe baai met smalle ingang vik med smal mynning
vuojadahka/vuojadak/vuojat plaats waar rendieren baden simställe (för renar)
vuolep onderste, neer, onder  nedre, lägre, undre
vuolemus laagste, onderste  
vuolle laag, onder  nedre,som är lägre eller under
 vuovdde  bos, boslandschap  skog, skogsmark

Bloemen

Sösjö, meertje in de bergen, Bräcke Kommun
Meertje nabij Sösjö in de bergen. Vissers hebben hier een grilhut gebouwd en een toilet. Vissen is hier alleen voor de locale bevolking, het was een van mijn favoriete rustplaatsen bij een tochtje door de bergen. Ik kon hier uren genieten van het uitzicht

Hoewel je soms moet zoeken naar bloemen, vooral in het voorjaar in het hoge noorden, zijn er volop bloemen die de wereld een stuk mooier maken. Van alledaagse lupinen tot soms ook orchideeën. De lijst die ik hier ga maken is enigszins geordend naar kleur en grote van de bloemen. De vorm van deze lijst verandert wellicht in de loop der tijden enigszins, maar op dit moment is dit voor mij de gemakkelijkste methode om in de eerste plaats namen om te zetten van Zweeds naar wetenschappelijke namen. De toevoeging van de Nederlandse namen zal in de loop der tijd gebeuren. 


Groene bloemen

Kleine groene bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
Brännässla Urtica dioica  Brandnetel
Mistel Viscum album  Maretak
Krusskräppa Rumex crispus  Krul zuring
Strandbeta Beta vulgaris ssp. maritima  Strandbiet
Gråbo Chenopodium album  Melganzenvoet
Glasört Salicornia europaea  Kortarige zeekraal
Navelört Umbilicus rupestris  Umbilicus
Rävtörel Euphorbia peplus  Tuin wolfsmelk
Svartkämpar Plantago lanceolata  Smalle weegbree

Middelgrote groene bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
Klockjulros Helleborus foetidus  Stinkend nieskruid

Grote groene bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
 Fläckig munkhätta Arum maculatum  Gevlekte aronskelk

Witte bloemen

Kleine witte bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
Löktrav Alliaria petiolata  Look-zonder-look
Strandkrassing Lobularia maritima  Zilverschildzaad
Lomme Capsella bursa-pastoris  Herderstasje
Källfräne (Vattenkrasse) Nasturtium officinale  Witte waterkers
Vit fetknopp Sedum album  Wit vetkruid
Älggräs Filipendula ulmaria  Moerasspirea
Hundkäx Anthriscus sylvestris  Fluitenkruid
Kirskål Aegopodium podagrania  Zevenblad
Vildmorot Daucus carota ssp carota  Wortel
Snärjmåra Galium aparine  Kleefkruid
Röllika Achillea millefolium  Duizendblad
Liljekonvalj Convallaria majalis  Lelietje-van-Dalen

Middelgrote witte bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
Buskstjärnblomma Stellaria holostea  Grote muur
Fältarv Cerastium arvense  Akkerhornbloem
Smällglim Silene vulgaris  Blaassilene
Skogsklematis Clematis vitalba  Bosrank
Mandelblomma Saxifraga granulata  Knolsteenbreek
Björnbär Rubus fruticosus  Braam
Hallon Rubus idaeus  Framboos
Smultron Fragaria vesca  Bosaardbei
Harsyra Oxalis acetosella  Witte klaverzuring
Björnloka Heracleum sphondylium  Gewone berenklauw
Vitplister Lamium album  Witte dovenetel
Tusenskona Bellis perennis  Madeliefje
Ramslök Allium ursinum  Daslook

Grote witte bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
 Vit näckros Nymphaea alba  Witte waterlelie
Vitsippa Anemone nemorosa  Bosanemoon
Snårvinda Calystegia sepium  Haagwinde
Fältros Rosa arvensis  Bosroos
Stenros Rosa canina  Hondsroos
Vildkaprifol Lonicera periclymenum  Wilde kamperfoelie
Prästkrage Leucanthemum vulgare  Gewone margriet
Snödroppe Galanthus nivalis  Gewoon sneeuwklokje

Gele bloemen

Kleine gele bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
Gulreseda Reseda lutea  Wilde reseda
Småborre Agrimonia eupatoria  Gewone agrimone
Fänkol Foeniculum vulgare  Venkel
Gul sötväppning Meliolotus officinalis  Citroengele honingklaver
Humlelusern Medicago lupulina  Hopklaver
Gulmåra Galium verum  Geel walstro
Kanadensiskt gullris Solidaga canadensis  Canadese guldenroede

Middelgrote gele bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
 Ältranunkel Ranunculus flammula  Egel Boterbloem
Gul nunneört Pseudofumaria lutea  Gele helmbloem
Gyllenlack Erysimum cheiri  Muurbloem
Åkerrättika Raphanus raphanistrum  Knopherik
Gul fetknopp Sedum acre  Muurpeper
Gullbräcka Saxifraga aizoides  Gele bergsteenbreek
Revfingerört Potentilla reptans  Vijfvingerkruid
Nejlikrot Geum urbanum  Geel nagelkruid
Gåsört Potentilla reptans  Vijfvingerkruid
Ärttörne Ulex europaeus  Gaspeldoorn
Färgginst Genista tinctoria  Verfbrem
Gulvial Lathyrus pratensis  Veldlathyrus
Getväppling Anthyllis vulneria  Wondklaver
Äkta johannesört Hypericum perforatum  Sint Janskruid
Gullviva Primula veris  Gulden sleutelsom
Gulplister Lamiastrum galeobdolon  Gele dovenetel
Strandloppört Pulicaria dysenterica  Heelblaadjes
Stånds Jacobaea vulgaris  Jakobskruiskruid
Lyktfibbla Helminthotheca echioides  Dubbelkelk

Grote gele bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
 Gul näckros Nuphar lutea Gele plomp
Kabbleka Caltha palustris Gewone dotterbloem
Revsmörblomma Ranunculus repens Kruioende boterbloem
Svalört Ficaria verna Gewoon speenkruid
Engelsk vallmo Papaver cambricum Schijnpapaver
Strandvallmo Glaucium flavum Gele hoornpapaver
Skelört Chelidonium majus Stinkende gouwe
Kål Brassica oleracea Kool, wilde kool
Harris Cytisus scoparius Brem
Solvända Helianthemum nummularium Geel zonneroosje
Nattljus Oenothera biennis Middelste teunisbloem
Jordviva Primula vulgaris Stengloze sleutelbloem (giftig)
Kungsljus Verbascum thapsus Koningskaars
Gulsporre Linaria vulgaris Vlasbekje 
Hästhov Tussilago farfara Klein hoefblad
Hagfibbla Hieracium lachenalii Haviksbloem
Maskros Taraxacum officinalis Paardebloem
Påsklilja Narcissus pseudonarcissus Narcis
Svärdlilja Iris pseudacorus Gele iris

Rode of rose bloemen

Kleine rode of rose bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
 Stor ormrot Persicaria bistorta  adderwortel
Bergsyra Rumex acetosella  Schapenzuring
Fjällglim Silene acaulis  Silene
Havsnarv Spergularia media  Zeeraket
Jordrök Fumaria officinalis  Gewone duivenkervel
Rödklöver Trifolium pratense Rode klaver
Ljung Calluna vulgaris Struikhei
Blåbär Vaccinium myrtillus Bosbes
Marviol Cakile maritima  Zeeraket
Trift Armeria maritima  Engels gras
Marrisp Limonium vulgare  Lamsoor
Rödmire Anagallis arvensis  Rood guichelheil
Islandstimjan Thymus praecox ssp. britannicus  Kruipthijm
Hampflockel Eupatorium cannabinum  Koninginnekruid
Smaltistel Carduus tenuiflorus  Tengere distel
Salepsrot Anacamptis pyraidalis  Hondskruid

Middelgrote rode of rose bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
Backnejlika Dianthus deltoides  Steenanjer
Ängsbräsma Cardamine pratensis  Pinksterbloem
Kärleksört Hylotelephium telephium  Hemelsleutel
Puktörne Ononis spinosa ssp. procurres  Kattendoorn
Rosenkronill Securiga varia  Bont kroonkruid
Stinknäva Geranium robertianum  Robertskruid
Skatnäva Erodium cicutarium  Reigersbek
Äkta vallört Symphytum officinale Gewone smeerwortel
Rödplister Lamium purpureum  Paarse dovenetel
Pipört Centranthus ruber Spoorbloem
Skogsnycklar Cactylorhiza maculata ssp. fuchsii Bosorchis

Grote rode of rosa bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
 Gökblomster Lychnis flos-cuculi  Echte koekoeksbloem
Rödblära Selene dioida  Dagkoekoeksbloem
Såpnejlika Saponaria officinalis Zeepkruid
Kornvallmo Papaver rhoeas Grote klaproos
Jättebalsemin Impatiens glandulifera Reuzenbalsemin
Rödmalva Malva syvestris  Groot kaasjeskruid
Jättemalva Malva arborea  Kaasjeskruid
Mjölke Epilobium angustifolium  Wilgenroosje
Åkervinda Convolvulus arvensis Akkerwinde
Fingerborgsblomma Digitalis purpurea Vingerhoedskruid
Vägtistel Cirsium vulgare  Speerdistel
Svartklint Centaurea nigra  Zwart knoopkruid
Bi-ofrys Orphrys apifera Bijenorchis
Sankt Pers nycklar Orchis mascula Mannetjes orchis

Blauwe - lila bloemen

Kleine blauwe - lila bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
Kråkvicker Vicia cracca  Vogelwikke
Jungfrulin Polygala vulgaris  Gewone vleugeltjesbloem
Skogsförgätmigej Myosotis syvatica Bos-vergeet-mij-nietje
Revsuga Ajuga reptans  kruipend zenegroen
Trädgårdsveronika Veronica persica Grote ereprijs

Middelgrote blauwe - lila bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
 Fodervicker Vicia sativa  Smalle wikke, voederwikke, vergeten wikke
Luktviol Viola odorata Maarts viooltje
Fackelblomster Lythrum salicaria  Grote kattenstaart
Vårgentiana Gentiana verna Voorjaarsgentiaan
Blåeld Echium vulgare  Slangenkruid
Jordreva Glechoma heracea  Hondsdraf
Besksöta Solanum dulcamara  Bitterzoet
Vattenflenört Scrophularia auriculata  Geoord helmkruid
Purpursporre Linaria purpurea Walstroleeuwenbekje
Murreva Cymbalaria Muralis  Muurleeuwebekje
Liten blåkloka Campanula rotundifolia Grasklokje
Engelsk klockhyacint Hyacinthoidus non-scripta Wilde hyacint

Grote blauwe - lila bloemen

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
 Äkta stormhatt Aconitum napellus  Blauwe monnikskap
Backsippa Pulsatilla vulgaris  Wildemanskruid
Akleja Aquilegia vulgaris Wilde akelei
Judaspenningar Lunaria annua Judaspenning
Rosenvial Lathyrus latifolius  Brede Lathyrus
Ängsnäva Geranium pratense  Beemdooievaarsbek
Berglin Linu perenne  
Styvmorsviol Viola tricolor Driekleurig viooltje
Ängssalvia Salvia pratensis Veldsalie
Kardvädd Dipsacus Fullonum  Grote kaardebol
Höstaster Symphyotrichum novi-belgii  Nieuw Nederlandse aster
Blåklint Centaurea cyanus Korenbloem
Cikoria Cichorium intybus Wilde cichorei

Kruiden

Kruiden worden in Zweden onderverdeeld in "örter", heilzame gewassen en "kryddor", de kruiden die wij veelal in de keuken kennen. Aangezien ik zoveel mogelijk gebruik wil maken van wat moeder natuur ons levert, is voor mij de eerste categorie misschien nog wel belangrijker als de tweede. Ik ben al heel jong begonnen met het gebruiken van gewassen voor mijn gezondheid, maar ook gewoon voor maaltijden. Daarom was ik blij met een lijst met Latijnse namen die ik vond en hun Zweedse vertaling. Ik zal te zijner tijd ook de Nederlandse benamingen toevoegen.

Örter

Wetenschappelijke benaming Zweedse benaming Nederlandse benaming
Achillea Millefolium Rölleka Duizendblad
Aconitum septentrionale Nordisk stormhatt Monnikskap
Agropyron repens Kvickrot Kweek (gras)
Angelica archangelica Kvanne Engelwortel uit het noorden
Alchemilla vulgaris Daggkåpa Spitslobbige vrouwenmantel
Alnus glutinosa Al Zwarte els
Aquilega vulgaris Akleja Absintalsem
Arctostaphylos uva-ursi Mjölon Berendruif
Artemisia absinthium Malört Alsem
Artemisia vulgaris Gråbo Bijvoet
Berberis vulgaris Berberis Zuurbes
Betula alba Björk Berk
Calendula officinalis Ringblomma Goudsbloem
Calluna vulgaris Ljung Heide
Cetraria islandica Islandslav IJslands mos
Convallaria majalis Liljekonvalj Lelietje van Dalen
Chamaenerion angustifolium Mjölkört (Rallarros) Wiloenroosje
Daphne mezereum Tibast Rood peperboompje
Digitalis purperea Fingerborgsblomma Vingerhoedskruid
Equisetum arvense Åkerfräken Heermoes
Euphrasia officinalis Ögontröst Ogentroost
Filipendula ulmaria Älgört/älggräs Mperasspirea
Fragaria vesca Smultron Bosaardbei
 Humulus lupulus Humle Hop
Hypericum perforatum Johannesört Sint Janskruid
Juniperus communis En Jeneverbes
Lavendula communis Lavendel Lavendel
Leonurus cardiaca Hjärtstilla Hartgespan
Lobelia dortmanna Notblomster Water lobelia
Lycopodium clavatum Mattlummer Grote wolfsklauw
Matricaria chamonilla Kamomill Kamille
Mentha piperata  Pepparmynta Pepermunt
Menyanthes trifoliata Vattenklöver Water drieblad
Myrica gale Pors Wilde gagel
Plantago major Groblad Grote weegbree
Potentilla anseriana Gåsört Zilverschoon
Primula veris Gullviva Gulden sleutelbloem
Ribes nigrum Svarta vinbär Zwarte bes
Rosa canina Nyponros Hondsroos
Rubus arcticus Åkerbär Poolbraam
Rubus idaeus Hallon Framboos
Rubus chamaemorus Hjortron Kruipbraam
Sambucus nigra Fläder Vlier
Sedum acre Fetknopp Muurpeper
Solidago virgaurea Gullris Guldenroede
Sorbus aucuparia Rönn Wilde lijsterbes
Taraxacum vulgare Maskros Paardenbloem
Tussilaga farfara Hästhov

Klein hoefblad

Urtica dioeca Brännässla Brandnetel
Vaccinium myrtillus Blåbär Bosbes
Vaccinium oxycoccus Tranbär Kleine veenbes
Vaccinium vitis-idaea Lingon Rode bosbes
Valeriana sumbucifolia Vänderot  Valeriaan
Verbascum thapsus Kungsljus Koningskaars

Veronica chamaedrys

Teveronika Gewone ereprijs

Veronica officinalis

Ärenpris Ereprijs

Viola tricolor

Styvmorsviol Stiefmoeders viooltje

Deze lijst en de lijst hieronder zal van tijd tot tijd worden aangevuld. En mocht u interessante aanvullingen hebben dan mag u deze natuurlijk kenbaar maken aan mij. Dat kan het eenvoudigste via de pagina Contact. Vul het formulier daar in en beschrijf uw op en of aanmerkingen. Het gaat mij vooral om de planten die zowel van oorsprong in het wild voorkomen in Zweden als ook planten die gecultiveerd in Zweden voorkomen. 

Kryddor

Wetenschappelijke benaming Zweedse benaming  
Anthriscus cerefolium Körvel Kervel
Artemissa abrotanum Åbrodd Citroenkruid
Artemissa absinthium Malört Alsem
Artemissa dracunculus Dragon Dragon
Calendula officinalis Ringblomma Goudsbloem
Corum carvi Kummin Komijn
Coriandrum sativum Koriander Koriander / Ketoembar
Foeniculum vulgare Fänkol Venkel
Hyssop officinalis Isop Hop
Ligusticum officinalis Libbsticka Lavas (maggieplant)
Melissa officinalis Citronmeliss Citroenmelisse
Mentha crispa Krusmynta Munt
Ocimum basilicum Basilika Basilicum
Origanum majorana el. vulgare Mejram Majoraan
Pimpinella anisum Anis Anijs
Rosmarinus officinalis Rosmarin Rozemarijn
Salvia officinalis Salvia Salie
Satureja hortensis Kyndel Bonenkruid
Thymus vulgaris Timjan Thijm
Tropaeolum majus el minus Kryddkrasse  tuinkers

Welke vogel is dat?

Het is altijd leuk als je vogels tegen komt, maar als u net als ik dan ook wilt weten wie dat dan wel was dan kan je een klein taalprobleem krijgen. Net als bij de hiervoor genoemde planten maak ik ook hier een lijst de Zweedse, Latijnse en Nederlandse benamingen.

De vogels deel ik in, in diverse groepen die op een bepaalde plaats voorkomen. Boven elke groep zal ik een korte omschrijving plaatsen. 

Vogels in en om bebouwing

Kleine bruine vogeltjes

Deze kleine gasten treft u aan rondom uw huis, in uw tuin, nabij kantoorgebouwen. Ze zijn soms wat moeilijk uit elkaar te houden, zeker wat betreft de mussen. Maar als u goed let op de vorm van de mus, zal het u zeker lukken uw Nederlandse vriendjes ook in Zweden te ontdekken.

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
 Järnsparv Prunella modularis  Heggenmus
Gråsparv Passer domesticus  Huismus
Pilfink Passer montanus  Ringmus
Rödhake Erithacus rubecula Roodborstje
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes  Winterkoning
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros  Zwarte roodstaart

Vinken

Ze lijken veel op de mussen, maar ze zijn veel kleurrijker. We treffen ze aan op dezelfde plaatsen. Putter, Sijs en Keep heb ik de laatste 20 jaar zelf niet meer gespot in Nederland. 

Zweedse benaming Wetenschappelijk benaming Nederlandse benaming
 Steglits Carduelis carduelis  Putter
Grönfink Carduelis chloris Groenling
Grönsiska Carduelis spinus Sijs
Bofink Fringilla coelebs Vink
Domherre Pyrrhula pyrrhula Goudvink
Bergfink Fringilla montifringilla Keep

Lijsters

Deze vogeltjes treft men meestal aan op de grond. Buiten het broedseizoen willen ze soms grote kolonies vormen die gezamenlijk opvliegen zodra ze gestoord worden. Dan vluchten ze vaak de bomen in. Dat doen ze ook tijdens de broedperiode wanneer ze in paren leven.

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
Taltrast Turdus philomelos Lijster
Dubbeltrast Turdus viscivorus Grote Lijster
Rödvingerstrast Turdus iliacus Koperwiek
Björktrast Turdus pilaris Kramsvogel
Koltrast ♀ Turdus merula Merel

Middelgrote tuingasten

Sommige van deze in Nederland veel voorkomende vogels, waaronder natuurlijk de merel, zijn heel wat minder bekend in Zweden. Het zal dan ook moeilijker zijn deze vogels te spotten. Helemaal in het noorden van het land. Zuidelijker treft men ze vaker aan. De merel wordt ook hier genoemd omdat het mannetje tot de grotere vogels gerekend wordt als het vrouwtje. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik nog nooit een pestvogel in Nederland heb gespot. 

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
Koltrast ♂ Turdus merula Merel
Stare Sturnus vulgaris Spreeuw
Sidensvans Bombycilla garrulus Pestvogel
Skata Pica pica Ekster

Pimpelmees en familie

Kleine vriendjes die zowel in Nederland als in Zweden vaak gespot kunnen worden in tuinen en langs bosranden rondom de bebouwing. Uitzondering op de regel is waarschijnlijk de glanskop welke ik in Nederland nog nooit heb gespot. Trouwens ook nog niet in Zweden ;) .

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
Talgoxe Parus major Koolmees
Blåmes Parus caruleus Pimpelmees
Svartmes Parus ater Zwarte mees
Stjärtmes Aegithalos caudatus Staartmees
Entita Parus palustris Glanskop

Duiven

Middelgrote tot grote vogels met een zacht verendek, klein hoofd en korte benen en snavel. Veelal in bomen, bossen en ook wel op de grond te spotten.

Zweedse benaming Wetenschappelijke benaming Nederlandse benaming
Tamduva Columba livia Rotsduif
Ringduva Columba palumbus Houtduif
Skogsduva Columba oenas Holenduif
Turkduva Streptopelia decaocto Turkse tortel
Turturduva Streptopelia turtur Zomer tortel

Wandelbordjes in Zwitserland
Sacco, Giornico, Tessin, Zwitserland, foto 2009

In principe komen al mijn foto's voor verkoop in aanmerking, zelfs als ze niet of nog niet in de webshop staan. U kunt altijd aanvragen doen voor foto's op plexiglas of aluminium en andere toepassen, ook kunt u specifieke routebeschrijvingen, huttenbeschrijvingen etc aanvragen. Momenteel is mijn bedrijfsactiviteit vrijwel nul vanwege ziekte. Ik ben momenteel dus niet meer belastingplichtig. Denk daaraan als u iets wilt bestellen. Leverantietijden kunnen toenemen. 

 

Deze webshop/site is aan veranderingen onderhevig, ik raad u aan om zo nu en dan terug te komen om te zien hoe ver ik ben gevorderd. /Under construction! Updates almost every week. Especially working to get all the mountain cabins in Switzerland ready for the summer holiday!

 

Voorheen   http://celesta.roger-leunissen.nl/ Originally  domain.