Vervolg van gedichten en verhalen


Vakantiekind

Sommige mensen vinden het maar lastig

Een vakantiekind maakt vaak onbemind

Niets is echter minder waar

Je bent het mooiste dat er bestaat

Je bent een oogstkind

Bevrucht aan de vooravond van de winter

Weet jij als geen ander

Hoe belangrijk het leven is

"The circle of life" 

 

© Angélique, 2019-08-18

Norrsken

De kracht van noorderlicht

Kun je pas begrijpen als je het ziet

Als je voelt wat het met je doet

Dan pas kun je zeggen wat een kracht

 

Maar het is ook kracht waarvoor velen angst kennen

Want noorderlicht roept je innerlijke angsten op

Het noorderlicht dwingt je je angst onder ogen te zien

Zodat je angsten verdwijnen met het vervagen van het licht

 

Vaak willen mensen hun angsten niet zien

Want mensen zijn bang voor hun angsten

En juist die angst wordt opgeroepen in het noorderlicht

Want het is een irrationele angst die niemand nodig heeft

 

Als we die angst los durven laten

En we omarmen het noorderlicht

Dan kunnen we ontvangen van het universum

Alles wat dat universum te geven heeft

 

Dan is het noorderlicht niet langer iets om bang voor te zijn

Dan is noorderlicht een kracht die ons sterker maakt

Dan kunnen we het noorderlicht gebruiken voor onszelf

Maar vooral ook om anderen te kunnen helpen

 

De betovering van rendieren in het noorderlicht

Geeft aan de rendieren nog meer kracht

Kracht die voor ons mensen onzichtbaar blijft

Kracht die zich uitsluitend aan rendierverzorger toont

 

De betovering is meer dan alleen het noorderlicht

Het is de drum van de Samische sjamaan

Het zijn de krachten van de natuur en universum

Die de sjamaan instaat stelt tot helen

 

© Angélique, 2019-09-13

 

Geschreven onder invloed van de grote volle maan aan de hemel. Dankbaar voor alles dat op mijn pad mag komen.

Dodenherdenking 2020

4 mei 1945-2020

 

Van oorlog geen sprake meer

Nog altijd zijn er slachtoffers

De meesten niet meer van WO II

Maar daarintegen des meer van (oorlogs)geweld

Mijn geliefde stond ik af aan voormalig Joegoslavië

Mijn dochter nam hij mee in zijn graf

Vergeten zal ik hen nooit 

En met mij hoop ik dat velen hun gevallenen herdenken

Mijn verhuizing naar Zweden doet daar niets aan af

Zij zijn voor eeuwig in mijn hart

Maar ook wil ik opnieuw aandacht vragen

Voor het zinloze geweld in de straten

Overal ter wereld vallen nieuwe slachtoffers

Van een ongeziene oorlog met wapens en drugs

Zinloos geweld bij jongeren, maar ook ouderen

Nu de aanslagen van IS afgenomen zijn

Zijn we overvallen door een medische oorlog

De oorlog van Covid-19, een oorlog met een virus

Een oorlog die ons land, nee heel de wereld in zijn greep houdt

 

Angélique, 2020-05-04

Corona-Covid-19

Toen werd het geen zomer

In plaats daarvan kwam Covid-19

Maatregelen her en der

Nergens werd echter gevraagd

Of men wel zo betutteld wil worden

Ouderen en gehandicapten

Ze worden opgesloten zonder contact

Want ja er is een virus daar buiten

Zorgbehoevende kinderen

Zien hun ouders niet meer

Mogen niet  meer naar huis

Eenzaam opgesloten op hun kamer

Want er zijn besmette kinderen

In het verzorgingshuis is het niet beter

Personeel is onvoldoende toegerust

Gebrek aan beschermende middelen

Ouderen worden besmet door personeel

Worden ziek en zien hun geliefde niet

Een bezoeksverbod geldt overal

Mensen overlijden onwaardig

Uitvaarten zonder steun van geliefden

Want ja, we mogen niet samenkomen

En dus kunnen nabestaanden niet rouwen

Want er is geen schouder om op te huilen

Waarom wordt niemand gevraagd

Wat ouderen en gehandicapten zelf willen

Zijn we ineens wilsonbekwaam?

Mogen we nog kiezen dat we liever sterven

Met onze geliefde om ons heen in vrede

In plaats van eenzaam op een kamer zonder bezoek

Vanzelfsprekend moeten we elkaar niet besmetten

Oplossingen als (verplicht) vaccineren

Zullen niet helpen om ouderen te verlichten

Velen zijn gelaten en laten het liever over zich heen komen

In plaats van proefpersoon te worden van een vaccin

Waarvan niemand weet of het werkt en veilig is 

Over een jaar of misschien over een decenium

Het ontwikkelen van vaccins kost tijd net als bij medicijnen

Laten we ons behandelen als proefpersoon

Of krijgen we de vrijheid om zelf te beslissen

Of we een vaccin willen of niet

Zonder dat daar maatregelen tegen overstaan

Welke ons leven meer inperken als onze ouderdom

Of onze handicap

We zijn mensen als iedereen

We willen ook onze kinderen en kleinkinderen

Om ons heen, met gepaste afstand

Maar wel in dezelfde kamer, niet achter glas

Geef ouderen en gehandicapten hun waardigheid

Geef hen een stem in hun eigen toekomst

 

© Angélique

Een moeder

Een moeder

Je kunt haar nooit vergeten

Want ze is altijd bij je

Ze zorgt altijd voor je

Je kunt nooit lang boos zijn

Want haar liefde is grandioos

Daarom wordt een moeder

Zo vreselijk gemist

Als zij als engel verder gaat

Dan pas verstaan wij welke engel

Zij in ons leven al is geweest

Daarom een laatste gedachte 

Moeder zit altijd in je hart

Je kunt haar niet vergeten

Soms moet je alleen even vragen

Of ze je nog eens wil helpen

Dan weet je weer dat moeder

Nooit uit je hart en ziel is weggeweest

Rust zacht lieve moeder

 

© Angélique, 2019-09-12

 

Geschreven voor een hele goede vriend waar ik heel veel van houd. 


Voor mijn vriend, mamma

Moeder zoals je bent

Moeder zoals je was

Moeder vergeten we nooit

Zo kalm als moeder was

Altijd een oplossing voor alles

Dat is zoals mamma was

Nu brandt ze in je hart

Nu branden wij een kaars

Voor jou, mamma

En voor alle die het nodig hebben

 

© Angélique, 2019-10-06

 

Geschreven voor Richard. Omdat ik geen arm om je schouder kan leggen hoop ik dat dit gedicht, origineel zweeds, jou wat kracht zal geven en je tranen wat zal drogen. Want moeder vergeet je niet. Heel veel liefs van mij. 


Innerlijk kind

Je wiegt me in slaap

Ik ben zo moe

Ik weet je bent ontwaakt

Maar ik ben zo moe

Elke handeling vraagt kracht

Ik ben alleen maar moe

Waarom ontwaak je niet?

Lief innerlijk kind

Ontwaak en verlos mij

Ik aanbid je lief kind

Wordt wakker en aanbidt

Maar je zit in slaap gevangen

Ontwaak nu toch!

Slaap die als een deken

Ons beschermen zal

Slaap die alles vergeten doet

Dat ons de ogen opent

Voor alles wat is geweest

Maar vooral voor wat we zijn

Lief innerlijk kind

Ik bemin je met heel mijn hart

Volg me lief kind

Ontwaakt met mij

Uit deze bodemloze put

Vol nachtmerries en dromen

Want lief innerlijk kind

Ik houd van je

Ik houd van mezlef

Ik houd van de wereld

Ik houd van een lieve man

Laat me gaan lief kind

Laat me volwassen zijn

Laat me ontvangen in liefde

Want innerlijk kind

Niemand houd meer van jou 

Dan alleen ik

 

© Angélique Broekman. 2016-10-07

5 mei 2020 - 75 jr VRIJHEID

 

We zijn inderdaad bevrijd 75 jaar geleden

We bouwden op ons land na de verschrikkingen

Maar in al deze jaren was de wereld niet vrij van oorlog

Hollandse jongens vielen uit naam van de vrede

In talloze VN bijdragen aan de wereldvrede

Jongens kwamen thuis met posttraumatische stress

Maar voor hen was er geen plaats

Pas later kwam er aandacht voor de veteranen

Net toen we dachten dat we op de goede weg waren

Toen brak een heel nieuw soort oorlog uit

De oorlog die ook terrorisme wordt genoemd

ISIS werd een hot item door zijn aanslagen

Onschuldige burgers waren hun doelwit

Steeds jonger waren de kinderen die zich ten strijde gaven

Wisten zij werkelijk wat zij gingen doen?

Was hun doel werkelijk mensen te vermoorden?

Uit vele videoboodschappen lijkt deze conclusie

Nu is het kalifaat uiteen gevallen en kruipen velen

Op hun knieën terug naar hun thuisland, maar die wil hen niet

Zij zien hen als aanstichters van een vreselijke oorlog 

Een heilige oorlog die niet in westerse landen thuishoort

Tot slot werden we overvallen door een heel andere oorlog

De oorlog der virussen, Covid-19 drong overal binnen

Nu vieren we vrijheid men hen die we lief hebben

Vaak in eenzaamheid voelen velen zich niet meer vrij

Schreeuwen hun harten om echte vrijheid

 

Angélique, 2020-05-05


Wandelbordjes in Zwitserland
Sacco, Giornico, Tessin, Zwitserland, foto 2009

In principe komen al mijn foto's voor verkoop in aanmerking, zelfs als ze niet of nog niet in de webshop staan. U kunt altijd aanvragen doen voor foto's op plexiglas of aluminium en andere toepassen, ook kunt u specifieke routebeschrijvingen, huttenbeschrijvingen etc aanvragen. Momenteel is mijn bedrijfsactiviteit vrijwel nul vanwege ziekte. Ik ben momenteel dus niet meer belastingplichtig. Denk daaraan als u iets wilt bestellen. Leverantietijden kunnen toenemen. 

 

Deze webshop/site is aan veranderingen onderhevig, ik raad u aan om zo nu en dan terug te komen om te zien hoe ver ik ben gevorderd. /Under construction! Updates almost every week. Especially working to get all the mountain cabins in Switzerland ready for the summer holiday!

 

Voorheen   http://celesta.roger-leunissen.nl/ Originally  domain.